Gefaseerde overdracht Centrum voor Levensvragen aan Rijn en Duin

HomeActueelGefaseerde overdracht Centrum voor Levensvragen aan Rijn en Duin

De coördinatie van het Centrum voor Levensvragen (CvL) Zuid-Holland Noord wordt gefaseerd overgedragen van Transmuralis aan Rijn en Duin.

De aanleiding voor de overdracht van het Centrum voor Levensvragen is dat het ministerie van VWS vanaf 2021 de eis heeft afgeschaft dat de subsidieaanvraag via een Netwerk Palliatieve zorg moet verlopen.

De uitvoering van de subsidieregeling is daarom (statutair) geen logische taak meer van Transmuralis, zo meldt de organisatie. Echter, de koppeling met het Netwerk Palliatieve zorg en ouderenzorg in het algemeen heeft Transmuralis doen besluiten om de regeling toch nog enkele jaren uit te voeren.

Gefaseerde overdracht

Het jaar 2024 is een overgangsjaar. Aangezien de subsidie alleen jaarlijks aangevraagd kan worden, blijft Transmuralis in 2024 nog verantwoordelijk voor de coördinatie en verantwoording van de subsidie en als zodanig ook aanspreekpunt voor VWS. De coördinatie wordt in 2025 geheel overgedragen aan Coöperatie Rijn en Duin.

“Kijkend naar de doelstelling van de regeling Geestelijke Verzorging Thuis, namelijk: het stimuleren van geestelijke verzorging thuis, door de regionale inzet van geestelijke verzorgers voor palliatieve patiënten en hun naasten en mensen van 50 jaar en ouder met een zingevingsvraag, is Rijn en Duin binnen onze regio een hele passende partij om deze coördinatietaak over te nemen”, aldus Transmuralis.

Rijn en Duin is de regio-organisatie voor multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijnszorg in Zuid-Holland Noord.

Bron: Transmuralis

Gerelateerd nieuws