Alliantie Positieve Gezondheid ZHN bouwt verder met 3 proeftuinen

HomeActueelAlliantie Positieve Gezondheid ZHN bouwt verder met 3 proeftuinen

Op 5 juni vond de aftrap plaats van het project ‘Verder bouwen met de Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord (ZHN)’. Vanuit het project worden drie proeftuinen gestart: in Leiden, Katwijk en de HLT-gemeenten (Hillegom, Lisse en Teylingen).

Het project, ondersteund door een driejarige subsidie van ZonMw, is onderdeel van het programma ‘Leren transformeren van zorg naar gezondheid’.

Aan de slag in drie proeftuinen

In drie proeftuinen in Leiden, Katwijk, Hillegom/Lisse/Teylingen komt een experiment met het verplaatsen, voorkomen en/of vervangen van zorg. Het doel is om gezonde buurten en wijken te creëren, samen met inwoners en lokale partners. In de drie proeftuinen ligt de focus op samen met elkaar leren wat wel en niet werkt. Inwoners en betrokken partners nemen daarvoor actief deel aan de op te zetten ‘Learning Communities’.

In Leiden ligt de focus op het bevorderen van de zelfredzaamheid van ouderen door een buurtontmoetingsplek en leren met Thuisplusflats. In Katwijk gaat de aandacht naar mantelzorgers en leren met vraaggerichte ondersteuning. In Hillegom/Lisse/Teylingen wordt de ABCD-methode (Asset Based Community Development) toegepast en leren met community building en Positieve Gezondheid.

Samenwerkingsovereenkomst

Tijdens de aftrapbijeenkomst op 5 juni kwamen de betrokken partijen samen om kennis te maken, ervaringen te delen en de proeftuinen te bespreken.

Op 10 juni is de samenwerkingsovereenkomst, ondertekend door bestuurders van alle dertig betrokken partijen (waaronder Rijn en Duin), naar ZonMw gestuurd. De komende periode zullen het Transitieteam en de Kernteams van de drie proeftuinen aan de slag gaan.

Bron: awpg Lumens

Gerelateerd nieuws